[torqueusers] Showing feature properties of all nodes?

De Jager, Heine <heine@sun.ac.za> heine at sun.ac.za
Wed Feb 15 07:26:24 MST 2012


Rainer,

You can see most of the node properties using the qnodes command. Including the defined features.

Regards,
Heine
________________________________________
From: torqueusers-bounces at supercluster.org [torqueusers-bounces at supercluster.org] On Behalf Of Rainer M Krug [R.M.Krug at gmail.com]
Sent: Wednesday, February 15, 2012 3:30 PM
To: torqueusers at supercluster.org
Subject: [torqueusers] Showing feature properties of all nodes?

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hi

possibly simple question: How can I see the feature properties of all
nodes? I an just a normal user.

Thanks,

Rainer
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEARECAAYFAk87s4EACgkQoYgNqgF2egoT0wCZAZlQ9P7x9+6w4CrnXHmJADTf
GGwAn0LoVoqhQKxLZ3mtATmUK4JGScyt
=8nVF
-----END PGP SIGNATURE-----

_______________________________________________
torqueusers mailing list
torqueusers at supercluster.org
http://www.supercluster.org/mailman/listinfo/torqueusers

E-pos vrywaringsklousule

Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige lêers aangeheg by hierdie e-pos nie.

E-mail disclaimer

This e-mail may contain confidential information and may be legally privileged and is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.


More information about the torqueusers mailing list